Pracujeme v oblasti energetiky, strojného, chemického, potravinárskeho a agro priemyslu

Spoločnosť Pet-Mont, s.r.o. vznikla v roku 2009 zápisom do obchodného registra.

Pracujeme v oblasti energetiky, strojného, chemického, potravinárskeho a agro priemyslu za účelom montážnych prác,demontážnych prác, odstávkových prác, na zhotovovaní, rekonštrukcií celkov a výrobkov na mieru.

Disponujeme k tomu potrebnými skúsenosťami a vybavením ako pre prácu v externých podmienkach, tak aj v rámci vlastnej výroby v interných priestoroch spoločnosti.

Našou snahou je maximálna spokojnosť aj najnáročnejších zákazníkov, ktorých predstavy sa snažíme preniesť do reálnych výsledkov. Jednou z priorít je vysoká pridaná hodnota, ktorá je kladne zhotovená práca alebo výrobok.

Našim cieľom je udržanie si vysokého kreditu u zákazníkov, budovanie a rozvíjanie spolupráce na pevných základoch. Ďalšou z nezanedbateľných úloh je expandovanie spoločnosti a s tým súvisiace vytváranie nových pracovných podmienok a ďalej zvyšovať odbornú pripravenosť personálu.